• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Resursni paket za akciju – Kampanja 16 Dana aktivizma u 2016. godini

Resursni paket za akciju u okviru Kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja za 2016. godinu je pripremio Centar za globalno liderstvo žena (CGWL), sa Univerziteta Rutgers, New Jersey, SAD, koji koordinira Kampanju 16 Dana aktivizma na globalnom nivou od 1991. godine. Materijali u okviru paketa služe kao resursi za organizacije civilnog društva, ženske grupe, medije, vladine institucije i druge aktere koji provode aktivnosti u okviru Kampanje.

Fondacija Udružene žene Banja Luka je u saradnji sa CGWL pripremila prevod materijala u okviru Resursnog paketa za 2016. godinu.

16-dana-aktivizma

Preuzmi dokument

RESURNI PAKET ZA AKCIJU – KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA

Share Button