RODNO ZASNOVANO NASILJE

2019

Prijedlozi za dopunu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske

Prijedlozi za unapređenje pristupa besplatnoj pravnoj pomoći u Republici Srpskoj za žene žrtve nasilja i nasilja u porodici

20182017
2016 

SVE SU RUKE ISTE

KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNOG NASILJA – BiH KALENDAR AKTIVNOSTI

RESURNI PAKET ZA AKCIJU – KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA

ZAŠTITA ŽENA I DJECE ŽRTAVA NASILJA U PORODICI NA LOKALNOM NIVOU – OD ZAKONA DO STVARNE IMPLEMENTACIJE

2015

ZAŠTITA ŽENA I DJECE ŽRTAVA NASILJA U PORODICI NA LOKALNOM NIVOU – OD ZAKONA DO STVARNE IMPLEMENTACIJE

 

Analiza usklađenosti zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

2014

Izvještaj i analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj

 

 

2013

kalendar aktivnosti kampanja 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja bosna i hercegovina

najava teme 16 dana aktivizma

pratece pismo

brosura 16 dana aktivizma

info strana 1 nasilje od strane drzavnih aktera

info strana 2 nasilje u porodici i lako oruzje

info strana 3 seksualno nasilje tokom sukoba

info strana 4 prioritetne tematske oblasti

info strana 5 rodno nasilje i ljudska prava

komisija o statusu zena info strana

prijedlog saopstenja za medije

prijedlog vodica za zahtjev za finansiranje

prijedlozi poruka za drustvene medije

projekat sigurnost

trostrana brosura – KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNOG NASILJA

 

 

2012

Analiza politika socijalnog uključivanja žena

Analiza usklađenosti zakona o zaštiti od nasilja u porodici sa međunarodnim standardima

KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNOG NASILJA – BOSNA I HERCEGOVINA KALENDAR AKTIVNOSTI 

Od mira u kući do mira u svijetu: Osporimo militarizam i zaustavimo nasilje nad ženama!

Uklanjanje i sprečavanje svih oblika nasilja protiv žena i djevojčica

NASILJE U PORODICI I MALO ORUŽJE

PRIMJERI POSTOVA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA

SEKSUALNO NASILJE TOKOM & NAKON SUKOBA

PREDLOŽENI VODIČ ZA ZAHTJEV ZA FINANSIRANJE

16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNOG NASILJA

OBJAVA TEME KAMPANJE – Od mira u kući do mira u svijetu: Osporimo militarizam i zaustavimo nasilje protiv žena!

CENTAR ZA GLOBALNO LIDERSTVO ŽENA ŽENAENTER FOR WOMEN’S GLOBAL LEADERSHIP

ČINJENICE O RODNO ZASNOVANOM NASILJU

PROJEKAT SIGURNOSTI

PREDLOŽENI VODIČ ZA ZAHTJEV ZA FINANSIRANJE

POLAZNE TAČKE ZA JAVNO ZALAGANJE

NASILJE POČINJENO OD DRŽAVNIH ORGANA

 

2011

Završni izvještaj monitoringa sudskih postupaka u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj (BiH)

Povezivanje ženskih prava, ljudskih prava i i mirovnih pokreta kako bi se izazvao militarizam i zaustavilo nasilje protiv žena  

Proliferacija malog oružja i njegova uloga u nasilju u porodici

Seksualno nasilje u vezi sa sukobom

Političko nasilje protiv žena

Seksualno i rodno zasnovano nasilje od strane državnih organa

Značaj 25. novembra i 10. decembra

Od mira u kući do mira u svijetu

GEAR

VODIČ ZA PLANIRANJE VAŠE KAMPANJE

Šta je 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja?

Izazovimo Militarizam i Zaustavimo Nasilje Protiv Žena!

RESURSI UJEDINJENIH NACIJA

 

2010

CEDAW Izvještaj u sjeni Bosna i Hercegovina

Kalendar aktivnosti 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja BiH

2010 Tema kampanje 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja

Globalni poziv za akciju 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja

Pismo ucesnicama i ucesnicima Kampanje 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja

Reci NE, 16 Dana aktivizma

Vodic za planiranje kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja

Profil kampanje 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja

Kljucni datumi 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja

Instrukcije za 29 novembar 2010 Globalni dan akcije

Bibliografija i resursna lista 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja

GEAR Kampanja 16 Dana aktivizma

2009

Rodni stereotipi kao uzrok nasilja nad ženama i djevojčicama

“Finansiranje sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini”

Kalendar aktivnosti 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2009

2008

Aktivnosti javnog zalaganja protiv nasilja nad ženama – Otvoreno pismo institucijama vlasti

Kalendar aktivnosti 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

 

2007

Istraživanje: Uticaj rodnih stereotipa na ravnopravnost polova

Mogućnosti i izazovi za uvođenje rodno osjetljivog budžetiranja u oblast nasilja u porodici na lokalnom i entitetskom nivou u Bosni i Hercegovini

Zašto nisi izabrala boljeg (10 godina SOS telefona za zene i djecu zrtve nasilja u porodici) 

 

Protokol o postupanju Tima za pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici u Banjaluci

 

2006

 

2005

Imaš pravo reći NE – Prevencija trgovine djecom i omladinom u BiH

Žena i pravo Knjiga moje prijateljice

Memorandum o razumijevanju i saradnji

 

2004

CEDAW Izvještaj u sjeni Bosna i Hercegovina

Video kampanje