Novosti

Ruke stvaraju život bez nasilja

Fondacija Udružene žene uz podršku Grada Banja Luka realizuje projekat pod nazivom „Ruke stvaraju život bez nasilja“ u cilju unapređenja života žena, žrtava nasilja u porodici kroz sticanje vještina za ekonomsko osnaživanje žrtava i rješavanje njihovih izlaznih strategija za život bez nasilja. U periodu od četiri mjeseca je 20 žena učestvovalo u radionicama izrade staklenih i drvenih predmeta čija će prodaja omogućiti određen priliv sredstava u kućni budžet što će uticati na poboljšanje kvalitete življenja. U okviru kampanje “16 dana aktivizma” održava se izložba u Domu omladine koja je prodajnog karaktera i koja će uključiti i zainteresovane građanke da učestvuju u dvije dekupaž radionice.