• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Sastanak sa ombudsmenom za ljudska prava BIH

U četvrtak, 31. avgusta 2017. godine su predstavnice Fondacije Udružene žene Banja Luka održale sastanak sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH, kancelarija u Banja Luci, na kojem smo razgovarali o preprekama u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije BiH, postojećim preporukama Institucije ombudsmena na polju zaštite od diskriminacije i saradnji na projektu “Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije”, koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

ombudsmen 1ombudsmen 2

Share Button