• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Sastanak sa predstavnicima/cama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, Agencije SIPA BiH i Tužilaštva BiH

Na sastancima održanim 04. i 05. marta ove godine, članovi i članice projektnog tima predstavili su projekat ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih kapaciteta i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima širom BiH. Cilj ovih sastanaka je da se predstavnici/ce Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, Agencije SIPA BiH i Tužilaštva BIH upoznaju sa ovim projektom, njegovim ciljevima i aktivnostima, te da se ostvari zajednička saradnja.

Predstavnici/ce navedenih institucija su izrazili svoju spremnost na saradnju i istakli da prepoznaju značaj ovog projekta. Navedeno je i da za pružanje podrške svjedocima/žrtvama, neophodan je zajedniči rad institucija i organizacija na svim nivoima, i udruživanje i korištenje postojećih resursa kroz Mreže podrške svjedocima/žrtvama.

Predstavnici/ce Agencije SIPA BiH istakli su da je potrebno, prema mogućnostima projekta, inkorporirati edukaciju po sektorima za određene profile, posebno za istražitelje/ce koji rade direktno sa svjedocima/žrtvama.
Na sastanku predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta su izrazili otvorenost za podršku projektu i predložili sprovođenje analize o procijeni potreba na terenu pri sudovima i tužilaštvima prema EU i UNDP.

U Tužilaštvu BIH su istakli da je potrebno inicirati uspostavu fonda za sredstva prevoza/dnevnica za svjedoke u udaljenim zajednicama.
Takođe, na ovim sastancima je sa svim stranama dogovoreno da je potrebno sklopiti formalni sporazum o saradnji, koji određuje obaveze i odgovornosti potpisanih strana.

 

Share Button