• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
4 konferencija PSBIH In Novosti

Sveobuhvatni pristup za dostojanstven život preživjelih ratnog silovanja i seksualnog nasilja u BiH

U Sarajevu je 13. aprila 2016. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH održana konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta “Sveobuhvatni pristup za dostojanstven život preživjelih

ratnog

silovanja i seksulanog nasilja u BiH”, ali i svih drugih aktivnosti urađenih do sada, koje za cilj imaju osiguravanje dostojanstvenog života preživjelih, sa posebnim osvrtom na područja koja zahtijevaju veći angažman bh. vlasti na svim nivoima kako bi svi preživjeli ostvarili svoja prava.

 

Prisutni predstavnici bh. vlasti, ambasador Ferguson, predstavnici organizacija koje rade sa ovom kategorijom stanovništva, ali i sami preživjeli su istakli da, iako postoje organizacije koje rade na terenu, na čije se iskustvo i kapacitete zakonodavci mogu osloniti, ono što je hitno potrebno je strateška promjena, kojom će se harmonizovati legislativa koja se odnosi na klasifikaciju svih preživjelih

ratnog silovanja i seksualnog nasilja – Srba, Hrvata, Bošnjaka, ali i svih ostalih, kako bi svi imali jednaka prava u čitavoj Bosni i Hercegovini.

 

Na kraju konferencije je svečano uručen nacrt Memoranduma o razumijevanju između Sekretarijata Parlamenta BiH, Medice Zenica i Fondacije Udružene žene Banja Luka, prema kojem će se Parlament obavezati na kontinuirano organizovanje tematske sjednice o temi silovanja i seksualnog

nasilja, a u okviru obilježavanja 19. juna – Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktu.

 

Organizatori konferencije, Medica Zenica, Fondacija Udružene žene Banja Luka i ZPR Agencija se nadaju da će i ostali nivoi vlasti uvesti istu praksu.

 

Share Button