• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
 • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
 • office @ unitedwomenbl.org

Dragana Miljković

dipl. socijalni radnik
 • Experience:

  8 godina

 • Email:

  draganamm82 @ yahoo.com

 • Phone:

  +387 51 462 146

PROFESIONALNI   CV

LIČNE INFORMACIJE  

Ime: Dragana

Prezime: Miljković

Zanimanje: dipl. socijalni radnik

Datum rodjenja: 24.08.1982.god.

Drzavljanstvo: BiH

Email: draganamm82@yahoo.com

   

OBRAZOVANJE

   

2001-2006   Filozofski Fakultet, Banja Luka, Odsjek za socijalni rad,

Diplomirani socijalni radnik.  

Određeni broj predmeta tokom studija uključivalo :  Socijalni razvoj i planiranje, Socijalni rad u zajednici, Socijalni rad sa djecom i porodicom, Socijalni rad sa porodicom, Sociologija, Socijalna psihologija, Socijalno pravo, Socijalna politika, Ljudska prava,  Metodologija društvenih istraživanja.  

Diplomirala na temu : „Zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja“.  

1997 – 2001    Medicinska škola Banja Luka,

Stečeno zvanje – medicinska sestra-tehničar

RADNO ISKUSTVO

Poslodavac: Fondacija Udružene Žene, Banja Luka

Adresa: Kalamegdanska 18

Period: od februar 2007.g.

Pozicija: dipl. socijalni radnik

 

Obaveze i odgovornosti

- individualni i grupni rad sa ženama i djecom žrtvama porodičnog nasilja

- savjetodavno-terapijski rad

- osnaživanje i podrška u kontaktu sa zvaničnim institucijama

- saradnja sa društvenom sredinom i stručnim institucijama

- rad na aktivnostima humanitarnih organizacija

- vođenje dokumentacije o radu

-saradnja sa vaspitno-obrazovnim ustanovama

-rad na izlaznoj strategiji (pronalazak zaposlenjai stambenog zbrinjavanja)

-saradnja sa NVO i medijima

-podrška ženama nakon izlaska iz Sigurne kuće i rad u grupama samopomoći

 

Poslodavac: Centar za socijalni rad Banja Luka

Adresa: Gunduliceva Br. 32, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Period: Septembar 2006. do februar 2007. godine

Pozicija: Diplomirani socijalni radnik ( pripravnik – volonter)

Obaveze i odgovornosti

Nakon završetka fakulteta, volonterski sam bila angažovana u Centru za socijalni rad Banjaluka, gdje sam obavljala angažman socijalnog radnika-volontera za sticanje jednogodišnjeg staža i prava na polaganje pripravničkog ispita. Angažman podrazumijeva izvršilačke poslove u okviru različitih odjeljenja u Centru za socijalni rad, a prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji  radnih mjesta.Nakon pola godine sam dobila zaposlenje u Fondaciji Udružene žene gdje radim i danas.  

ISTRAŽIVANJA I PROJEKTI

 

- 2007.- Instruktaža rada sa žrtvama nasilja u porodici, Ženski autonomni centar Beograd

-2011.-2014. Angažovana na projektu smanjenja nasilja nad ženama podržanom od strane   „AMICE”

- 2011 - Trenerica stručnog osoblja u Sigurnoj kući Bijeljina, NVO Lara, Bijeljina

-2013.- Učešće u radnoj grupi „Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici“

-2013-2016 Koordinatorica projekta podržanog od starne In fondacije na temu:“Preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školi“

-2014 Predavačica na projektu EU „Nasilje u porodici“ od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS

-2015- Osposobljena kao trenerica za vođenje i formiranje grupe samopomoći i podršku           specifičnim grupama (žrtve rata i ratne torture) po modelu „Moć promene” akreditovanim od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srbije

JEZIK

Maternji jezik: Razumijevanje književnih jezika na prostoru Ex-Yu (srpski,hrvatski, bosanski)

OSTALI JEZICI  - Engleski jezik , aktivno zadovoljavajući nivo što se tiče čitanja, pisanja i govora na engleskom jeziku. Slabije poznavanje Njemačkog jezika. Klasično obrazovanje (osnovno, srednje i visoko) i  pohađanje različitih dodatnih kurseva.

OSTALE SPOSOBNOSTI  Rad na računaru - Operativni sistem Windows, word, ecxel kao i poznavanje interet servisa (www,e-mail...).

Vozačka dozvola B kategorije. (aktivan vozač)

DRUŠTVENO ISKUSTVO I VJEŠTINE

Tokom školovanja imao sam  priliku da učestvujem u direktnom radu i kontaktu sa različitim grupacijama, od dvomjesečne prakse u “Centru Zaštiti me” do različitih aktivnosti koje je sprovodila “Unija studenata socijalnog rada” a potom „Udruženje socijalnih radnika Grada Banjaluka . Učestvovanje u seminarima različitog sadržaja.

LIČNI PROFIL

Vrijedna, odgovorna i potpuno posvećena poslu, osposobljena da radi sve vrste poslova u oblasti socijalne zaštite.

Ambiciozna i sposobna da radi samostalno kao i u većem timu.

Izražavam spremnost  za daljnje usavršavanje i edukaciju.

   

Želite se pridružiti našem timu?

Nevladina, neprofitna organizacija “Udružene žene” Banja Luka je osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banja Luci, BiH, sa osnovnim ciljem djelovanja u pravcu unapređenja društvenog položaja žene, i njenog prava na život bez nasilja u porodici i javnom životu.

Join Our Team