• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Helena Jokić

Finansijska menadžerica
  • Email:

    helenajokic @ gmail.com

  • Phone:

    +387 51 462 146

Obrazovanje:

2014. Položen stručni ispit za rad na knjigovodstvenim poslovima kroz praktičan rad u knjigovodstvenom programu, FINRAR – finansije, računovodstvo, revizija, Banja Luka

2011 – Univerzitet za poslovne studije Banja Luka (IV godina, Fakultet za poslovne i finansijske studije, smjer: porez, carina, budžet)

2008. – 2011. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka (III godina, Fakultet za poslovne i finansijske studije, smjer: porez, carina, budžet. Akademsko zvanje: diplomirani ekonomista)

2011. Certifikat učešća u EBSCOhost: trening sesiji istraživačkih baza podataka, Narodna Univerzitetska biblioteka RS, Banja Luka

2010. Položen stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti i sticanje zvanja knjižničara, Narodna Univerzitetska biblioteka RS, Banja Luka

2001. – 2005. Ekonomska škola Banja Luka, smjer: pravni tehničar

Radno iskustvo:

Decembar 2008. – avgust 2013. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

Bibliotekarka (organizacija uslova rada sa korisnicima, komunikacija sa strankama i pronalaženje i pružanje potrebnih informacija, obrada bibliotečkih jedinica na razumljiv i pristupačan način, sadržajna obrada dokumenta i pravljenje ažurne i uredne arhive, praćenje literature i osluškivanje potreba korisnika, planiranje i izrađivanje fonda biblioteke, popis i arhiviranje građe u katalog te kompjuterska obrada istih podataka, vođenje brige o sistemu pozajmljivanja, pravljenje programa za informisanje i obrazovanje korisnika, nadzor nad nabavkom, obradom, pretraživanjem i iznajmljivanjem, kreiranje i održavanje elektronske baze podataka)

Pomoć u drugim službama (studentska služba, kancelarija za II i III ciklus obrazovanja, marketing služba)

Pomoć pri organizaciji konferencija i sajmova

Septembar 2014. - trenutno Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka

Finansijska menadžerica (nadzor i kontrola poslova u okviru sektora za finansije, pružanje adekvatnih finansijskih rješenja za upravljanje novčanim sredstvima, obezbjeđivanje poslovanja u skladu sa zakonom i važećim propisima, kontrola usaglašenih računa pripremljenih od strane računovođa i saradnika, osiguranje usaglašenosti sa svim zakonskim zahtjevima, planiranje, praćenje i kontrola svih novčanih tokova, priprema finansijski izvještaja, budžetiranje i planiranje, mjerenje i kontrola rezultata, poboljšanje kontrole troškova, priprema dokumentaicje za interne i eksterne kontrole, pregovori sa bankama i obezbjeđenje povoljnih uslova saradnje, unapređenje poslovanja)

Tehnička znanja i vještine:

OS: Windows XP, Windows 7, Exel, Winisis

Internet web: Joomla, EBSCO

Kancelarijski alati: MC Office

Želite se pridružiti našem timu?

Nevladina, neprofitna organizacija “Udružene žene” Banja Luka je osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banja Luci, BiH, sa osnovnim ciljem djelovanja u pravcu unapređenja društvenog položaja žene, i njenog prava na život bez nasilja u porodici i javnom životu.

Join Our Team