• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
 • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
 • office @ unitedwomenbl.org

Jelena Jeličić

Voditeljica ureda
 • Experience:

  10 godina

 • Email:

  jelenajelicic @ yahoo.com

 • Phone:

  +387 51 462 146

Obrazovanje

2006 – 2009 - Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Fakultet za informacione tehnologije i dizajn, Banja Luka – Smjer grafički dizajn, Diplomirana grafička dizajnerka

2001 – 2005 – Gimnazija Banja Luka

Radno iskustvo

Novembar 2007. – decembar 2013. Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka, Volonterka na SOS telefonu za žene žrtve nasilja. Pružanje savjetodavne psihološke pomoći i podrške, učestvovanje u kampanjama podizanja javne svijesti o nasilju protiv žena, učešće u redovnim obukama za rad na SOS telefonu, vođenje evidencije i izrada izvještaja o radu SOS telefona.

Januar 2012. – septembar 2013. – Udruženje „Žene to mogu“ Banja Luka, Sekretarica. Administrativna podrška, pisanje projekata, komunikacija sa drugim udruženjima, vladinim organizacijama i institucijama, učešće na konferencijama u oblastima zaštite ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, tolerancije, multikulturalne i međureligijske saradnje.

Septembar 2013. – trenutno Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka, Voditeljica ureda. Administrativna podrška, asistiranje u pripremi i provođenju aktivnosti po programima i projektima, arhiviranje i vođenje dokumentacije, učešće u planiranju i provođenju kampanja javnog zalaganja, učešće na obukama iz oblasti zaštite ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, tolerancije, multikulturalne i međureligijske saradnje.

Dodatni angažman

Novembar 2014 – 2016– Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“, Predsjednica Odbora za praćenje primjene Kodeksa Inicijative

2003. - DIS Teatar Banja Luka, Festival amaterskih pozorišta, Volonterka organizatorica

2004. - Omladnski komunikativni centar Banja Luka, Balkan Radio, tončica 

2005. – 2007. - URUK Banja Luka, Muzički festival Neofest, Volonterka

2007. - Međunarodni festival kratkog filma Kratkofil, Banja Luka, Volonterka

2012. - 2016. - Portal Mostarlife, Novinarka

Vještine

Govori, čita i piše engleski jezik. Poznavanje njemačkog jezika. Vozačka dozvola B kategorije. Programi Office, Corel Draw, Photoshop, InDesign.

Želite se pridružiti našem timu?

Nevladina, neprofitna organizacija “Udružene žene” Banja Luka je osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banja Luci, BiH, sa osnovnim ciljem djelovanja u pravcu unapređenja društvenog položaja žene, i njenog prava na život bez nasilja u porodici i javnom životu.

Join Our Team