• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
 • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
 • office @ unitedwomenbl.org

Lana Jajčević

Suosnivač
 • Experience:

  20 Godina

 • Email:

  lana.jajcevic @ gmail.com

 • Phone:

  +387 51 462 146

Obrazovanje:

1979 – Univerzitet u Banja Luci, Pravni fakultet, Diplomirana pravnica

Profesionalni razvoj:

1997 – Kurs: Trenerica u oblasti strateškog planiranja, rješavanja sukoba i ravnopravnosti polova

1997 – Instruktorka za obuku za rad na SOS telefonu za žene i djecu žrtve nasilja, Autonomni ženski centar Beograd, Srbija

2006 – Trenerica u oblasti medijacije, završila certifikovane ispite za medijatoricu, Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine

2015 – Certifikovana trenerica za formiranje i vođenje grupa samopomoći za korisnice i korisnike

Radno iskustvo:

1979 – 1986 Agroindustrijski i prevozni kombinat (AIPK) "Bosanska Krajina" Banja Luka

1986 – 1990 "Agropromet" Banja Luka, Direktorka radne zajednice i pravnog sektora

1996 – Suosnivačica NVO “Udružene žene” Banja Luka, aktivistkinja i zalagačica za ženska ljudska prava, pravna savjetnica u Savjetovalištu za žene i djecu koji su preživjeli nasilje u porodici

2007 – 2012 Članica Mobilnog tima za pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici, uspostavljenog kao zajednička inicijativa NVO „Udružene žene“ Banja Luka, Centra za socijalni rad Banja Luka i Centra javne bezbjednosti Banja Luka

2002 – 2009 – Podpredsjednica Unije ženskih udruženja "Fokus BiH"

2002 – trenutno - Članica više radnih grupa za izradu zakona u oblasti ravnopravnosti polova na entitetskom i državnom nivou BiH

2002 – trenutno – Suosnivačica RING NVO Mreže protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, i članica Upravnog odbora u dva mandata

Nagrade i priznanja:

1999 – Nominovana za Ženu Godine u oblasti humanitarnog rada, od strane BiH magazina "Žena 21" 2006 – Govor "Žene mirotvorke u Bosni i Hercegovini" na Konferenciji "Žene, mir i sigurnost UNSCR 1325" u Oslu, Norveška

Vještine:

Radno poznavanje engleskog jezika Kompjuterske vještine: Word, Excel, Internet

Želite se pridružiti našem timu?

Nevladina, neprofitna organizacija “Udružene žene” Banja Luka je osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banja Luci, BiH, sa osnovnim ciljem djelovanja u pravcu unapređenja društvenog položaja žene, i njenog prava na život bez nasilja u porodici i javnom životu.

Join Our Team