• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
 • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
 • office @ unitedwomenbl.org

Nada Golubović

Predsjednica Upravnog odbora
 • Experience:

  20 godina

 • Email:

  office @ unitedwomenbl.org

 • Phone:

  +387 51 463 143

Obrazovanje:

1971 –Diplomirana inženjerka biotehnologije, Tehnološki fakutet, Univerzitet u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska 1975 - 1978 Specijalizacija iz medicinske biohemije, Klinički centar Banja Luka, Medicinski fakultet Sarajevo

Druga ekspertiza:

Predavačica-trenerica iz sljedećih oblasti:

Strateško planiranje, rješavanje sukoba, ravnopravnost polova, organizacijsko upravljanje i razvoj, organizacija i facilitacija radionica i kurseva, organizacija i liderstvo, sprečavanje trgovine ljudima, ravnopravnost polova u javnom i političkom životu, upravljanje projektima i ljudskim resursima, razvoj poslovnog i marketing plana, strategije marketinga i prodaje, financijsko planiranje, principi i koncepti biznis planova.

Kompjuterske vještine:

Osnove Windows, Word, Excel 1998 – Učesnica na Međunarodnoj ljetnoj školi o Internetu: – Novi pristupi komunikacijama

Radno iskustvo:

1971 – 2005 Klinički centar Banja Luka, Specijalistkinja medicinske biohemije, Šefica laboratorije nuklearne medicine

Iskustvo u nevladinom sektoru:

2014 – trenutno - Članica Savjeta za borbu protiv nasilja u porodici, interesornog i multidisciplinarnog tijela Vlade Republike Srpske 2013 – trenutno – Članica Koordinacionog tijela za primjenu BiH Akcionog plana po UN Rezoluciji 1325 o ženama, miru i sigurnosti kao jedina predstavnica civilnog društva 2007 – 2009 – Članica Savjetodavnog odbora Radio televizije Republike Srpske kao predstavnica civilnog društva

1996 – Predsjednica NVO “Udružene žene” Banja Luka, BiH

2011 – trenutno – Predsjednica Upravnog odbora Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka 1996 – Suosnivačica NVO „Helsinški parlament građana“ Banja Luka i Članica Upravnog odbora

Nagrade i priznanja:

Godišnja nagrada za najboljeg studenta/icu u akademskim godinama: 1966/67, 1967/68, 1968/ 69, 1969/70

1998 – Žena Godine u BiH u oblasti nauke, po izboru BiH magazina „Žena 21“ 2000 – Predavačica na UN sesiji Dijalog u BiH

2009 – Odlikovana od strane Rajka Kuzmanovića, Predsjednika Republike Srpske Krstom Milosrđa za humanitarni rad, podizanje svijesti o rodno zasnovanom nasilju, borbu za ženska ljudska prava i uspostavljanje mirovnog dijaloga među građanima i građankama Bosne i Hercegovine

2011 – Nominovana od strane Ambasade SAD-a u Sarajevu za nagradu Međunarodna žena hrabrost, uspostavljenu od Hilari Klinton, državne sekretarke SAD-a. Nagrada odaje počast ženama koje su pokazale izuzetnu hrabrost, snagu i liderstvo u zalaganju za ljudska prava, socijalnu pravdu i osnaživanje žena. Nominacija je bila zasnovana na prepoznavanju izuzetnog rada Nade Golubović na podršci žrtvama nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, javno zalaganju za bolje javne politike zaštite žrtava, povećanje učešća žena u odlučivanju i borbi protiv rodno zasnovanih stereotipa u medijima.

2013 – Prepoznata od strane građanki i građana među 11 najpoznatijih mirotvorki u Bosni i Hercegovini

Želite se pridružiti našem timu?

Nevladina, neprofitna organizacija “Udružene žene” Banja Luka je osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banja Luci, BiH, sa osnovnim ciljem djelovanja u pravcu unapređenja društvenog položaja žene, i njenog prava na život bez nasilja u porodici i javnom životu.

Join Our Team