Tekući projekti

2014 – 2016

Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja, kao partnerska organizacija Autonomnom ženskom centru iz Beograda

2015 – 2017

Osiguravanje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima širom BiH, kao partnerska organizacija NVO Vive žene Tuzla

2013 –

Preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školi