• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Tekući projekti

2015  –  

Provođenje Platforme za saradnju žena u parlamentima i aktivistkinja civilnog društva u BiH za period 2015 – 2018