UA-90283558-1

Tekući projekti

2015  –  

Provođenje Platforme za saradnju žena u parlamentima i aktivistkinja civilnog društva u BiH za period 2015 – 2018

Video kampanje