• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Ulična akcija i Press konferencija u Brčko distriktu BiH

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Fondacija Udružene žene je u saradnji sa Udrženjem aktivnih žena GENDER iz Brčkog održala Press konferenciju i uličnu akciju na kojoj su dijelile promotivne materijale koji sadrže informacije o pravima žena sa iskustvom nasilja u Brčko distriktu BiH.
Predstavnice GENDER-a su medije informisale o aktivnostima koje se u okviru projekta „Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” podržanom od strane UN Womena BiH, realizuju u cilju unapređenja položaja žena koje su preživjele nasilje, te najavile potpisivanje Protokola o saradnji i postupanju u slučaju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Brčko distriktu BiH.

Share Button