Novosti

ULIČNA AKCIJA I PRESS KONFERENCIJA U BRČKO DISTRIKTU BIH

Fondacija Udružene žene u partnerstvu sa Udruženjem građana Vive Žene iz Tuzle realizuje projekat pod nazivom “Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” koji je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women BiH. Projekat ima za cilj da poboljša uslove za koordinisan rad, prevenciju i borbu protiv nasilja prema ženama i djevojčicama i rodno zasnovanog nasilja u Brčko Distriktu BiH.

U okviru projekta, a u saradnji sa Udruženjem GENDER Brčko povodom 16 Dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja realizovana je ulična akcija i press konferencija. Na uličnoj akciji je distribuisana informativna brošura koja je kreirana sa ciljem da građane i građanke upozna sa pravima žena koje imaju iskustvo nasilja u Brčko distriktu BiH.