Novosti

ULIČNA AKCIJA

U sklopu obilježavanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja aktivistkinje Fondacije Udružene žene su na glavnom trgu Banja Luke dijelile promotivne materijale i razgovarale sa građanima i građankama o značaju prijavljivanja nasilja prema ženama.
Ovogodišnja kampanja nosi naziv “Za siguran život bez nasilja – Reaguj!” i ima za cilj da nadležne institucije, subjekte zaštite, građane i građanke podsjeti da nasilje prema ženama i djeci nije privatni problem preživjelih, već javni problem društva i zajednice i pitanje zaštite osnovnih ljudskih prava na slobodan život bez nasilja.