• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Vizija, misija i strateški pravci

Vizija, misija i strateški pravci i vrijednosti djelovanja Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka

 

Udružene žene Banja Luka je nevladina, neprofitna fondacija osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banjaluci kao udruženje građanki. U toku 2012. godine, udruženje je započelo transformaciju iz udruženja građanki u fondaciju u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima i fondacijama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 32/01). Transformacija je izvršena i rješenjem Osnovnog suda Banja Luka br. F-2-2/12 od 3. aprila 2012. godine, „Udružene žene“ Banja Luka su transformisane u fondaciju.

 

Vizija: Žena svjesna njene moći, ravnopravna, poštovana, zaposlena i srećna.

Misija: Fondacija Udružene žene Banja Luka se zalaže za život žena i djece bez nasilja i povećanje uticaja žena u javnom i političkom životu kroz promociju i zaštitu ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

 

Strateški pravci:

  • Sprečavanje nasilja protiv žena
  • Jačanje uloge žena na mjestima odlučivanja

 

Vrijednosti:

 

Profesionalizam u radu

Svoj rad obavljamo timski, stručno i odgovorno, imamo edukovan kadar.

 

Istrajnost i doslednost

Dugogodišnja posvećenost ostvarenju vizije. Kada nešto počnemo to i završimo.

 

Feminizam

Pridržavamo se feminisitičkih principa djelovanja.

 

Empatija

Suosjećamo sa svim problemima žena i djece.

 

Aktivizam

Spremnost u svakom trenutku da se organizujemo i djelujemo na prevazilaženje raznih oblika diskriminacije žena.

 

Solidarnost

Podržavamo se međusobno i delujemo zajedno sa partnerskim organizacijama i pojedinkama.

 

Posvećenost zaštiti ženskih ljudskih prava

Fokus na potrebama žena i djece. Pitamo ih za mišljenje i vrednujemo ga u našem radu.