• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Zajednički kalendar aktivnosti za Kampanju 16 Dana aktivizma u 2016. godini

Fondacija Udružene žene Banja Luka je koordinirala pripremu zajedničkog kalendara aktivnosti za Kampanju 16 16-dana-sk-blDana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini za 2016.godinu. Kalendar donosi pregled akcija i događaja koje će provesti 24 organizacije civilnog društva, ženske grupe, vladine institucije i međunarodne organizacije u periodu od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.
KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNOG NASILJA – BiH KALENDAR AKTIVNOSTI

Share Button