• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Zalaganje za transparentan proces nominovanja članova/članica

Zalaganje za transparentan proces nominovanja članova/članica GREVIO iz BiH za nadzor primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici

02 februar 2015. godine

Fondacija “Udružene žene” Banja Luka je u saradnji sa partnerskim organizacijama Udruženjem “Žena BiH” Mostar, “Prava za sve” Sarajevo, Fondacija “Lara” Bijeljina, “Medica” Zenica i “Budućnost” Modriča i Ženskom mrežom BiH uputila zahtjev ključnim tijelima BiH za ljudska prava i institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost polova na državnom nivou za omogućavanje transparentnog procesa nominovanja članova/članica GREVIO Savjeta Evrope, koji ima mandat praćenja primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ratifikovane od strane Bosne i Hercegovine u novembru 2013. godine.
S tim u vezi, 29. i 30. januara 2015. godine, u Sarajevu, Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora Fondacjie “Udružene žene” Banja Luka se sastala sa Samrom Filipović Hadžiabdić, direktoricom Agencije za ravnopravnost polova BiH i Davorinom Semenikom, sekretarom Komisije za ravnopravnost polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Tema sastanaka je bio razgovor o procesu nominovanja članova/članica GREVIO ispred Bosne i Hercegovine.
Zajednički zaključak učesnika/učesnica sastanaka je bio da proces treba biti transparentan kako bi dobili najboljeg/u predstavnika/predstavnicu BiH u GREVIO-u, te da je važno da nominovana osoba bude posvećena primjeni CoE Konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 

Share Button