Novosti

Zaustavimo nasilje prema ženama: Alternativno izvještavanje

Fondacija Udružene žene Banja Luka u partnerstvu sa Medicom iz Zenice od novembra 2017. godine do decembra 2019. godine realizuje projekat pod nazivom „Zaustavimo nasilje prema ženama: Alternativno izvještavanje“. U  okviru projektnih aktivnosti  jačamo kapacitete nevladinih organizacijaiz Bosne i Hercegovine za monitoring i izvještavanje prema međunarodnim tijelima koji štite ženska ljudska prava.

Predstavnice i predstavnici više od 30 nevladiih organizacija iz Bosne i Hercegovine su učestvovali/e na pet radionica koje su održane u Banja Luci i Zenici,  na kojima su učesnici/e imali priliku da jačaju kapacitete  za zalaganje za primjenu zakona i politika u skladu sa CEDAW i Istanbulskom konvencijom.

Projekat je podržan od strane UN Women BiH, a realizuje se u okviru programa “Zaustavljanje nasilja prema ženama: primjena normi, promjena stavova”.