• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Zaživio Fond za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživjele nasilje

Donatorsko veče za formiranje Fonda za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživjele nasilje održano je 15.09.2016. godine u hotelu Bosna u Banjaluci, a podržale su ga mnogobrojne ličnosti iz javnog i političkog života, kompanije, predstavnici institucija, nevladinih organizacija i medija. Prisutni su imali priliku da doniraju novac za Fond, kao i da kupe predmete koji su bili izloženi na donatorskoj večeri, a koje su izradile štićenice Sigurne kuće za smještaj žena i djece žrtava nasilja.

foto-don-vece-2

Inicijator za pokretanje prvog ovakvog Fonda u BiH je Fondacija Udružene žene Banjaluka, koja je povodom obilježavanja 20 godina svog rada pokrenula fond. Fond za ekonomsko osnaživanje žena pomaže ženama koje su preživjele nasilje i nudi nova rješenja za unapređenje njihovog života, kako bi započele novi i ljepši život bez nasilja.

Fondacija Udružene žene je osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banjaluci. Cilj Fondacije je unapređenje društvenog položaja žena, a posebno u oblastima prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja i svih oblika diskriminacije žena, unapređenje ženskih prava, rodna ravnopravnost u javnom i političkom životu, mediji i rodna ravnopravnost, trgovina ženama, podizanje svijesti o ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti u svim oblastima života i rada.

Mnogobrojne edukacije, programi i aktivnosti već 20 godina su usmjerene na osnaživanje žena u gradskim i ruralnim sredinama u Bosni i Hercegovini. Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka je postala prepoznatljiva po pružanju direktnih servisa za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja putem besplatnog i rodno odgovornog pravnog savjetovanja, SOS telefona i sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja.

foto-don-vec-1

Fond za ekonomsko osnaživanje žena koje su pređivjele nasilje je tek počeo da živi. Do sada je prikupljeno oko 6000 KM. Svojim donacijama pomažete ženama koje su preživjele nasilje da započnu novi život za sebe i svoju djecu.

Pokažimo im da nam je stalo. Donirati možete uplatom na žiro račun Fondacije Udružene žene Banjaluka 5520020001634706, Hypo Alpe Adria Banja Luka.

 

Share Button